Site Loader

Voor het leveren van kandidaten voor een vaste aanstelling werken wij vrijwel op een identieke manier als bij het aanleveren voor kandidaten voor interim opdrachten. Hoe wij dit doen leest u hieronder in ons 4-stappenplan.

Stap 1

De eerste stap is een grondige intake. Een functieprofiel alleen zegt lang niet alles. Tijdens onze intake brengen wij in kaart wat u echt zoekt. Naast de gewenste vakinhoudelijke kennis vinden wij de persoonlijkheid van de gezochte kandidaat van groot belang. Hoe past hij/zij in het team en hoe kunnen we er voor zorgen dat de bekende ‘klik’ er is. Onze filosofie is dat dit totaalplaatje moet kloppen en komt naar voren na een goede intake.

Stap 2

Na deze intake gaan wij aan de slag met het selecteren van kandidaten. Wij benaderen reeds bij ons bekende kandidaten en zetten onze (online) wervingsmethodieken in. Na een in onze ogen juist match, bespreken wij de functie met de kandida(a)t(en). Na deze besprekingen doen wij u een voorstel van kandidaten vergezeld van een motivatie waarom er in onze ogen sprake is van een juiste match.

Stap 3

Als opdrachtgever gaat u vervolgens in gesprek met de geselecteerde kandidaten. In dit gesprek kijkt u samen met de kandidaat of een samenwerking wenselijk is. Indien gewenst zal WeConneqt hierbij aanwezig zijn, echter is onze filosofie dat de door ons voorgestelde kandidaat zichzelf verkoopt.

Stap 4

Mocht u besluiten de kandidaat een voorstel te doen, kunnen wij u hierbij indien gewenst adviseren. Als de kandidaat eenmaal gestart is op zullen wij regelmatig een vinger aan de pols houden en afstemmen hoe e.e.a. verloopt.